�Anasayfa  
�Hakkýmýzda  
�Ürünler  
�Ýletiþim  

   Otomatik Pipetler ve Pipet Uçlarý
   Cam Malzemeler
   Test Gereçleri
   MERCK Kimyasal


 
Cam Malzemeler

CAM MALZEMELER FÝYAT LÝSTESÝ  

PÝPETLER
BALONLAR / BALON JOJELER
 
BEHERLER
 
BÜRETLER
 
ÞÝÞELER
 
ERLENLER
 
FÝLTRE KAÐITLARI
 
MEZURLAR
 
ÞALELER
 
TURNISOL KAÐITLARI
 
AYIRMA HUNÝLERÝ
 
DÝÐER

Fiyat teklifi için lütfen ürün kodu ile birlikte istem yapýnýz. Listede olmayan ürünler için lütfen bizi arayýnýz.

ATA TEKN�K - T�bbi Malzeme Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri (c) 2010 - 0212 632 20 41 - [email protected]    Uygulama:MED�COMPC