�Anasayfa  
�Hakkýmýzda  
�Ürünler  
�Ýletiþim  

   VACUETTE GREINER Kan Alma Sistemleri
   Güvenlik Ürünleri
   Kan Alma Aksesuarlarý
   Kapak Açma Cihazý


 
VACUETTE GREINER Kan Alma Sistemleri

VACUETTE –GREINER KAN ALMA SÝSTEMLERÝ

Vacuette® kan toplama tüpleri kýrýlmaz plastik malzemeden üretilmiþtir. Bu özelliði ile güvenli ve hijyenik bir kan alma iþleminin gerçekleþmesini saðlar. Cam tüplere oranla PET plastik olmasý dolayýsý ile daha saðlamdýr.

Tüp kapaklarý özel olarak tasarlanmýþtýr. Kapaklar kaný Aeorsol etkilerden korur, slikonlanmýþ olmasý nedeni ile eritrositleri üzerinde tutmaz.

Vacutte® tüpler oda sýcaklýðýnda saklanmalý, direkt güneþ ýþýðýna maruz býrakýlmamalý, ýsý yayan cihazlarýn yanýnda saklanmamalýdýr.Bütün tüpler CE iþareti taþýmaktadýr


ATA TEKN�K - T�bbi Malzeme Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri (c) 2010 - 0212 632 20 41 - [email protected]    Uygulama:MED�COMPC