�Anasayfa  
�Hakkýmýzda  
�Ürünler  
�Ýletiþim  

   VACUETTE GREINER Kan Alma Sistemleri
   Güvenlik Ürünleri
   Kan Alma Aksesuarlarý
   Kapak Açma Cihazý
 
VACUETTE® UNICAP Belt Decapper - Tüp Kapaðý Açma Cihazý

VACUETTE® UNICAP Belt Decapper güvenli ve hýzlý çalýþma döngüsüyle VACUETTE® tüplerin tüm farklý tiplerine acýktýr. Tüpler plastik adaptörler aracýlýðýyla beslenmektedir, bu adaptörler bandý gerekli olduðu formu oluþturmak adýna bir arada tutarlar. Bir bant 40 adaptör içerir.

Özellikler:Teslimat toplamda 80 plastik adaptörü içerir:

- 40 x Plastik adaptör “Tip 75mm” 13/75mm VACUETTE® tüpler için
- 40 x Plastik adaptör “Tip 100mm” 13/100mm ve 16/100mm VACUETTE® tüpler için

 Avantajlarý:

Bir bant içine hem 75 mm hem 100 mm lik 40 adaptör konulabilir.
Bant bir motor vasýtasýyla sürekli olarak döndürülür ve bu hareket tek bir iþlemle saðlanýr.


ATA TEKN�K - T�bbi Malzeme Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri (c) 2010 - 0212 632 20 41 - [email protected]    Uygulama:MED�COMPC