�Anasayfa  
�Hakkýmýzda  
�Ürünler  
�Ýletiþim  

   VACUETTE GREINER Kan Alma Sistemleri
   Güvenlik Ürünleri
   Kan Alma Aksesuarlarý
   Kapak Açma Cihazý
 
Güvenli Kan Toplama Ürünleri

 

Saðlýk sektöründe iðne batmasýndan kaynaklanan yaralanmalar, enfeksiyon riskleri oldukça fazladýr. VACUETTE® Güvenlik Ürünleri bu tehlikeleri en aza indirgemek için tasarlanmýþtýr

1-     Güvenli Tüp Holder 

 

Vacuette ® Güvenli Tüp Holder iðne batmasý yaralanmalarýna karþý  etkili bir koruma saðlar. Greiner Bio-One bunun için iki ürün geliþtirmiþtir. VACUETTE® QUICKSHIELD Güvenli Tüp Holder ve yeni VACUETTE® PREMIUM Güvenli iðne sistemi
 
Vacuette ® QuickShield Güvenli Tüp Holder
                              
VACUETTE® QUICKSHIELD Güvenli Tüp Holder günlük olarak rutin kan alimi için uygundur. Bu ürün iki versiyon olarak önerilir. Kýsa tüp versiyonu ve uzun tüp versiyonu. Her iki versiyonda yalnýzca VACUETTE ® Kan Alma iðneleri ile kullanýlýr.
Güvenlik kapaðý, kan alýmýndan sonra tek elin kullanýlmasýyla aktif hale gelir. Bu destek ile güvenlik kapaðý iðnenin üstüne kapanýr.Click sesi güvenlik mekanizmasýnýn doðru bir þekilde aktif hale geldiðini gösterir. Ürün yüksek seviyede güvenlik ve kullanýcý konforu saðlar.
Vacuette ® Premium Güvenli Ýðne Sistemi

                               

 

 

 

Bu yeni ürün, iðne batmasý yaralanmalarýna güvenli bir þekilde önler. En büyük avantajý tüp holderýn içine geçtiði zaman güvenli koruma otomatik olarak aktif hale gelir.

Kod No
Tanýmlama
Ebat
Koli/Adet
Ýç Kutu/Adet
450206
VACUETTE QUICKSHIELD Complete
22Gx1.5" SP steril
300
30
450230
VACUETTE QUICKSHIELD
Güvenli Tüp Holder
1000
50
450235
VACUETTE QUICKSHIELD Complete Plus
21Gx1" SP Steril
300
30
450237
VACUETTE QUICKSHIELD Complete
21Gx1,5" SP Steril
300
30
450238
VACUETTE QUICKSHIELD Complete
21Gx1" SP Steril
300
30
450239
VACUETTE QUICKSHIELD Complete Plus
21Gx1,5" SP Steril
300
30
 
2-     Güvenli Kan Toplama Setleri
 
                        
Güvenli Kan Toplama Setleri entegre olmuþ iðne korumasý ile birlikte iðne batmasý yaralanmalarýný önleyici önemli bir aksesuardýr. Kullandýktan sonra güvenlik mekanizmasý hasta damarýnýn içinde aktive olur. Bunu yapmak için; bir elle kelebek setin kanatlarýndan tutulur. Diðer elle setin altýndaki klipsler bastýrýlýp yukarýya itilir ve daha sonra hafifçe geri çekilir. Bu iþlemin sonunda duyulan “Click” sesi iðnenin kilitlendiðini ve iþlemin baþarýyla gerçekleþtiðini gösterir.
 
Kod No
Tanýmlama
Ebat
Koli/Adet
Ýç Kutu/Adet
450080
Güvenli Kelebek Set + Holder
25Gx30cm SP Steril
240
24
450081
Güvenli Kelebek Set + Luer Adaptör
21Gx19cm SP Steril
1000
50
450082
Güvenli Kelebek Set + Luer Adaptör
23Gx19cm SP Steril
1000
50
450083
Güvenli Kelebek Set + Luer Adaptör
21Gx10cm SP Steril
1000
50
450084
Güvenli Kelebek Set + Luer Adaptör
23Gx10cm SP Steril
1000
50
450085
Güveni Kelebek Set + Holder
21GX19cm SP Steril
240
24
450086
Güvenli Kelebek Set + Holder
23Gx19cm SP Steril
240
24
450087
Güvenli Kelebek Set + Holder
21Gx10cm SP Steril
240
24
450091
Güvenli Kelebek Set
21Gx19cm SP Steril
1000
50
450092
Güvenli Kelebek Set
23Gx19cm SP Steril
1000
50
450095
Güvenli Kelebek Set+Luer Adaptör
21Gx30cm SP Steril
1000
50
450096
Güvenli Kelebek Set + Luer Adaptör
23Gx30cm SP Steril
1000
50
450099
Güvenli Kelebek Set + Luer Adaptör
25Gx30cm SP Steril
1000
50
 
 

ATA TEKN�K - T�bbi Malzeme Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri (c) 2010 - 0212 632 20 41 - [email protected]    Uygulama:MED�COMPC