�Anasayfa  
�Hakkýmýzda  
�Ürünler  
�Ýletiþim  

   XL-640
   XL-600
   Yarý Otomatik Analizörler


 
XL-600 ERBA MANNHEIM

aaaaSistem çoktan rasgele seçimli (random-acses) bir multi-analizör sistemi olup, bilgisayar ve yazýcý içerir. Sistem numunenin yerleþtirilmesinden hasta sonuçlarýnýn alýnmasýna kadar olan tüm iþlemleri kullanýcýnýn müdahalesi olmadan otomatik olarak yapar.

 Teknik Özellikler

«
Sistem:
Otomatik , çoktan rastgele seçimli (Random-Access) Açýk Sistem Klinik Kimya Analizörü. 24 Saat çalýþmaya uygundur.
 
«
Kapasite:
360 Test / Saat  Fotometrik,
 600 Test / Saat  ISE ile birlikte
«
Programlanabilen Test Sayýsý :
100 Fotometrik  test, 8 formül, 3 serum indisi, 3 ISE Testi (Na, K, Cl)
«
Analitik Yöntemler:
1 point, 2 point, Rate-A, Rate-B
«
Kalibrasyon:
Lineer, Non-lineer multipoint, 2 noktalý kalibrasyon imkaný
«
Numune Tepsisi:
Dýþ Kýsým: Hasta numuneleri için rutinde 50 pozisyon bulunur.
Ýç Kýsým: Standartlar için 20, Blank için 2, Kontroller için 8 ve ISE çözeltileri için 2 pozisyon bulunur.
«
Acil  Numune :
25 numunelik ayrý kýsým
«
Numune Kaplarý:
5, 6, 8 ml’ lik tüpler veya numune godeleri
«
Barkod Okuyucu:
Numuneler ve reaktifler için
«
Reaktif Tepsisi:
50 pozisyonlu Soðutuculu Tepsi
«
Reaktif Pipetleme:
R1=75µl – 300µl, R2=10µl-300µl, 1µl’lik adýmlarla
«
Numune pipetleme:
0.1µl’lik adýmlarla 3-30µl
«
Reaktif þiþeleri:
20-50 ml’lik reaktif þiþeleri
«
Okuma Bölümü:
60 adet sertleþtirilmiþ sabit cam küvetler
«
Fotometre:
340, 376, 415, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700 ve 750 nm ile Mono ve Bikromatik ölçüm. Diffraction grating yöntemi ile 12 dalga boyu seçeneði.
«
Okuma Hacmi:
200 µl
«
Veri Saklama:
100.000 sonuç
«
Ýnterfaz:
RS 232 C
«
Güç Kaynaðý:
110/220 V ± %10, 50/60 Hz, 1.0 KVA
«
Ortam Sýcaklýðý:
18-40°C
«
Ortam Nemi:
%20-%85 nispi nem
«
Su Tüketimi:
Saatte maksimum 5 litre

Detaylý bilgi için lütfen iletiþime geçiniz


ATA TEKN�K - T�bbi Malzeme Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri (c) 2010 - 0212 632 20 41 - [email protected]    Uygulama:MED�COMPC