�Anasayfa  
�Hakkýmýzda  
�Ürünler  
�Ýletiþim  

   IUI Ýnseminasyon Kateteri
 
IUI Ýnseminasyon Kateteri

IUI için Ýnseminasyon Kateteri

18 cm uzunluðunda temiz polietilenden yapýlmýþ 5Fr.IUI Kateteridir.

Dýþ çap 1.6 mm, iç çap 1.0 mm'dir. 5 cm'lik distal parçanýn ucu yuvarlaktýr.

Kateter, Cervix'den endometrial boþluða hareketinde yumuþak ve hatsaya minimal rahatsýzlýk verecek þekilde tasarlanmýþtýr.

Patentli tasarýmý ile diðer kateterlerden farklý olarak distal uçtaki iki taraflý iki ayrý göz, spermlerin rahim içinde düzgün daðýlmasýný saðlar.

Marka. ZDL INC.

Ürün Menþei - USA 


ATA TEKN�K - T�bbi Malzeme Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri (c) 2010 - 0212 632 20 41 - [email protected]    Uygulama:MED�COMPC