�Anasayfa  
�Hakkýmýzda  
�Ürünler  
�Ýletiþim  

   XL-640
   XL-600
   Yarý Otomatik Analizörler


 
XL-640 ERBA MANNHEIM

aaaaaaSistem çoktan rasgele seçimli (Random-Access) bir multi-analizör sistemi olup, bilgisayar ve yazýcý içerir. Sistem numunenin yerleþtirilmesinden hasta sonuçlarýnýn aaaaaaalýnmasýna kadar olan tüm iþlemleri kullanýcýnýn müdahalesi olmadan otomatik olarak yapar.Sistem 24 Saat çalýþmaya uygundur.

 Teknik Özellikler

«

Sistem
Otomatik , çoktan rastgele seçimli (Random-Access) Açýk Sistem Klinik Kimya Analizörü.
«
Kapasite
400 Test /Saat Fotometrik hýz
640 Test / Saat ISE ile birlikte
«
Programlanabilir Test Sayýsý
96 Fotometrik Test , 40 Formül , Serum indisi ve 3 ISE testi (Na, K , Cl , Li-Opsiyonel)
«
Analitik Yöntemler
1 Point , 2 Point , Rate-A , Rate -B
«
Kalibrasyon
Lineer , Non-lineer , Multi-point , K Faktör
«
Numune Diski
Numune Tepsisi  Ýç Bölme - Rutin Hasta örnekleri için 25 pozisyon
Dýþ Bölme - Rutin Hasta örnekleri için 25 pozisyon
Standart Tepsisi Ýç Bölme - 2 Blank ,8 Kontrol 2 ISE solusyonu
Dýþ Bölme - Disk 1 ve Disk 2 nin her birinde
Standartlar ve STAT  için 20 ayrý pozisyon
«
Acil Numuneler
Disk 1 ve Disk 2 nin her birinde  standartlar ve STAT  için 20 ayrý pozisyon
«
Numune Pipetlemesi
2-70  µl (0,2 µl lik adýmlarla)
«
Numune Kaplarý
5 , 6  ,8 ml lik Primer tüpler ve 2 ml / 0,5 ml lik numune kaplarý
«
Barkod Okuyucu
Numune ve Reaktif tepsisi için mevcut
«
Reaktif tepsisi
20 ve 50 ml lik þiþeler için 28’er adet olmak üzere toplam 56 adet Soðutmalý Reaktif  haznesi
«
Reaktif Pipetlemesi
Reaktif 1 : 60-300 µl   Reaktif 2: 0 veya 10-300 µl (1µl lik adýmlarla)
«
Reaksiyon Tepsisi
72 Adet Quartz küvet , Sýcaklýk 37C ye sabitlenmiþtir
«
Okuma Hacmi
180 µl
«
Kalite Kontrol
Levy Jennings Kalite Kontrol Programý
«
Fotometre
Sistem 12 dalgaboyunda (340,376,415,450,480,505,546, 570, 600, 660 ,700 ve 750 nm)
Monokromatik ve bikormatik ölçümler yapar.
«
OD Ranjý
0-2,5 Abs
«
Iþýk Kaynaðý
Halojen lamba (12 V/  20V)
«
Su Tüketimi
Max. 13,5 lt /saat


ATA TEKN�K - T�bbi Malzeme Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri (c) 2010 - 0212 632 20 41 - [email protected]    Uygulama:MED�COMPC